Müügitingimused

privaatsuspoliitika

Kasutustingimused (Vein & Pintsel OÜ koduleht ja e-pood):
veinjapintsel.ee veebilehe ja e-poe haldur: Vein & Pintsel OÜ

Registrikood: 14551330

Aadress: Väike-Karja 12, Tallinn, 10140, Harjumaa

E-mail: veinjapintsel@gmail.com

1) Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Tellija – Isik, kes viibib/on viibinud veinjapintsel.ee kodulehel ja/või ostab/tarbib veinjapintsel.ee e-poe poolt müüdavaid teenuseid. Tellija võib olla kodulehel ja/või e-poes ning esitada/mitte esitada tellimusi kui registreeritud või registreerimata kasutaja.
Kasutustingimused – E-poe/kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele kodulehel viibivatele ja kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.
Teenused – veinjapintsel.ee e-poe poolt müüdav (-ad) Teenus (Teenused).
Veinjapintse.ee (Vein & Pintsel OÜ) – Juriidiline isik, kes müüb veinjapintsel.ee e-poes/kodulehel Tooteid või Teenust.
Müügitehing – E-poe/kodulehe kaudu Tellija ja veinjapintsel.ee vahel sõlmitav leping Teenuse ostu kohta.

2) Üldised tellimistingimused
 1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.veinjapintsel.ee (edaspidi e-pood) omanik (Vein & Pintsel OÜ)  (edaspidi nimetatud veinjapintsel.ee) vahel e-poe vahendusel teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veinjapintsel.ee e-poe vahendusel teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 3. Veinjapintsel.ee on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Veinjapintsel.ee soovitab kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate kasutustingimustega. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.veinjapintsel.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja veinjapintsel.ee vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
3) Hinnainfo ja Makseviis
 1. Vein & Pintsel OÜ on käibemaksukohuslane (KMKR nr EE102100730). Kõik veebipoes veinjapintsel.ee toodud teenuste hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 22%.
 2. Veebipood veinjapintsel.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.veinjapintsel.ee
 3. Teenuse eest on võimalik tasuda Swedbanki pangalingi kaudu või ülekandega Vein & Pintsel OÜ arveldusarvele (Swedbank, IBAN EE612200221069992213). Arve tasumise tähtaeg on 4 kalendripäeva alates tellimuse vormistamise kuupäevast.
 4. Vein & Pintsel OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Vein & Pintsel OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.
4) Teenuste tellimise kord

Ostuprotsessi kirjeldus:

 1. Eelnev registreerimine veinjapintsel.ee leheküljel on nõutud.  Samuti saate registreerida kui helistate meie stuudiosse.
 2. Tellija valib soovitud Teenuse(d) ja määrab iga Teenuse koguse.
 3. Kui Teenus(ed) on valitud, liigub Tellija edasi ostukorvi. Tellija valib Teenuste eest tasumise viisi ning kinnitab, et on tutvunud kasutustingimustega.
 4. Tellija kinnitab tellimuse vajutades nupule’’REGISTREERIN” ning sooritab valitud panga kaudu makse.
 5. Pärast makse sooritamist tuleb pangas vajutada nupule “Tagasi kaupmehe juurde”, sest vastasel juhul ei jõua tellimus kohale.
 6. Kontrollige e-posti et saada kinnitust registreeritud klassi.
 7. Kõik e-poes näidatud Teenuste hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu 22%.
 8. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on veinjapintsel.ee-s võimalik tasuda internetipanga lingi abil või krediitkaardiga (VISA või Mastercard).
 9. Tellimus vormistatakse 100 %-lise ettemaksu puhul.
5) Teenuste kasutamine
 1. Teenuste hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.
 2. Juhul, kui Teenus ei ole võimalik siis Veinjapintsel.eel omab õigust tühistada klassid ettenägematutel asjaoludel ja/või vähese registreerimisega üritused. Tagasimaksed töödeldakse 14 kalendripäeva jooksul.
 3. Juhul kui üritus tühistatakse siis on veinjapintsel.ee kohustatud Tellijat viivitamatult võimalikust tühistusest informeerima tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-maili teel 2 tööpäeva jooksul alates tellimuse jõustumisest. Kui Tellija sellega nõustub, jätkab veinjapintsel uue Tellimuse täitmist.
 4. Tellijal õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktist 6) ning Tellija poolt tasutud summa tagastatakse Tellijale.
6) Tarbija õigus tellimusest taganeda
 1. Tellijal on õigus Teenuste tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Teenuse päevani.  Tellimusest taganemiseks peab Tellija esitama veinjapintsel.ee-le avalduse kas kirjalikult (Väike-Karja 12, Tallinn, 10140, Harjumaa) või e-posti (veinjapintsel@gmail.com) kaudu. Tellimusest taganemise kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid veinjapintsel.ee ei teosta.Veinjapintsel.ee tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates.
  Taganemisteade saadetud 48 tundi või rohkem – klient saab raha tagasi.
  Taganemisteade saadetud 48 tundi või vähem – klient saab stuudiokrediit.
  Taganemisteada saadetud 12 tundi või vähem – puudub tagasimakse / krediit.
7) Tellija õigused ja pretensioonide esitamine
 1. Tellijal on õigus tellida Teenuseid e-poes veinjapintsel.ee poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
 2. Tellijale pakutav Teenus peab olema korrektne ja komplektne ning vastama veinjapintsel.ee poolt fikseeritud tingimustele.Tellijal on õigus esitada teenuseid puudutavaid pretensioone VEINJAPINTSEL.EE-le.
  Pretensiooni avalduses peab Tellija ära märkima järgnevad andmed:
  -Nimi ja kontaktandmed
  -Kaebuse esitamise kuupäev
  -Teenuse defekti ja/või puuduse kirjelduse; võimalusel lisama fotod
  -Võimalusel ka arve (mille Tellija sai koos kaubaga) numbri
 3. Kui Teenuse asendamine ei ole võimalik, on Tellijal õigus müügitehingust taganeda. Veinjapintsel.ee kohustub tagastama müügitehingu alusel tasutud ostusumma 14 kalendripäeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.
 4. Tellijal on õigus Teenuste tellimusest taganeda vastavalt punktile 5.
8) Tellija kohustused
 1. Tellija on kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed ning veenduma nende õigsuses.
 2. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ei garanteeri veinjapintsel.ee Teenuse tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab veinjapintsel.ee Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
 3. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus veinjapintsel.ee e-poe kasutustingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.
 4. Tellija on kohustatud tasuma teenuste eest ja võtma need vastu käesolevates kasutustingimustes sätestatud korras.
 5. Tellija, kes teeb ostu antud e-poest, kohustub pidama kinni käesolevatest kasutustingimustest ja muudest tingimustest, mis on esitatud antud e-poes ning Eesti Vabariigi õigusaktides.
9) Veinjapintsel.ee kohustused
 1. Veinjapintsel.ee kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Teenuse(d).
 2. Veinjapintsel.ee kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
 3. Veinjapintsel.ee kohustub Tellija pretensiooni lahendama 15 kalendripäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama. Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9.00 – 15.00 telefonil  või kirjutage e-posti aadressile: veinjapintsel@gmail.com
10) Isikuandmete kaitse
 1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse
  − nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, aadress;
  − pangakonto number;
  − teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  − klienditoe andmed.
 2.  Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
  Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 3. Õiguslik alus
  Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
  Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
  Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
  Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
  Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 5. Turvalisus ja andmetele ligipääs
  Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
  Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
  Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 6. Säilitamine
  Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 7. Kõiki veinjapintsel.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 8. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Kogu vastutus nende isikuandmete eest lasub pangal, mille teenuseid kasutab Tellija.
 9. Veinjapintsel.ee kinnitab, et Tellija poolt sisestatud isikuandmeid käsitletakse ainult teenuse(te) ostmisel veinjapintsel.ee e-poest ning turunduse (v.a juhul, kui Tellija ei soovi igakuist uudiskirja pakkumist või tühistab selle valiku hiljem) ja otseturunduse eesmärgil (juhul, kui Tellija ei soovi, et tema e-maili või telefoninumbrit kasutatakse otseturunduse eesmärgil, peab sellest informeerima veinjapintsel.ee-d). Veinjapintsel.ee kohustub mitte avaldama Tellija isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a veinjapintsel.ee-i partneritele, kes osutavad teenuseid või muid Tellija tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Tellija isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
 10. Selleks, et Tellijal oleks võimalus teha oste täisväärtuslikus e-poes, sisestab veinjapintsel.ee Tellija arvutisse (seadmesse) infot – “küpsiseid”. Sisestatud infot kasutab veinjapintsel.ee Tellija kui endise e-poe külastaja tuvastamiseks, info säilitamiseks ostukorvi pandud teenuse kohta, andmete kogumiseks kodulehekülje külastatavuse kohta jne. Tellijal on võimalus vaadata üle, millist infot (“küpsiseid”) on veinjapintsel.ee sisestanud ja Tellija võib kustutada osad või kõik sisestatud “küpsised”. Tellijal on samuti õigus mitte nõustuda, et infot (“küpsiseid”) sisestatakse ja kasutatakse tema arvutis (seadmes), kuid sellisel juhul võivad teatud e-poe funktsioonid olla Tellijale kättesaamatud. Tellija, aktsepteerides neid tingimusi, nõustub, et tema arvutisse (seadmesse) sisestatakse infot. Selle nõusoleku võib Tellija igal ajal tühistada, muutes oma brauseri seadistusi.
11) Diskleimer
 1. Pildid ja videod on illustratiivse tähendusega (NB! Teenuse kirjelduses olev info on alati korrektsem infost, mida võib Tellija näha piltidelt).
 2. Veinjapintsel.ee vabastatakse ükskõik millisest vastutusest neil juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Tellija, eirates veinjapintsel.ee soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate kasutustingimustega vaatamata sellele, et vastav võimalus Tellijale anti.
 3. Veinjapintsel.ee jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Teenusega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 25 € maksev Toode on järsku müügis 2 €, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Tellija peaks aru saama, et tegemist on veaga ja Teenus ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
 4. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Tellija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub veinjapintsel.ee pakkuma kasutajale vastavad teenuseid tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 5. Veinjapintsel.ee-il on kohustus Tellijaga sõlmitud müügilepingust taganeda, kui ilmneb, et Tellijal puudus õigus müügitehinguks. Veinjapintsel.ee-il on õigus Teenuse korraldamisel kontrollida, kas Tellijal on müügitehingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel veinjapintsel.ee  Teenust  ei osuta. Kui veinjapintsel.ee on müügitehingust taganenud, tagastab veinjapintsel.ee müügitehingu alusel tasutud tellimuse summa Tellijale 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest.
12) Lõppsätted
 1. Käesolevad eeskirjad on koostatud juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 2. Käeolevates kasutustingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 3. Tekkinud vaidlused Tellija ja veinjapintsel.ee vahel, seoses teenuste tellimise ja ostmisega veinjapintsel.ee e-poe vahendusel, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni Tarbijakaitseameti kaudu või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti koduleheküljel (http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/kontakt). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 30 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine Tarbijavaidluste komisjonis on pooltele tasuta. Lisaks on kõikidele Tellijatele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.
VEIN & PINTSEL OÜ